Math naar Santiago de Compostela

Nadat onze ere voorzitter in 2022 met pensioen is gegaan, gaat hij een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. Math gaat een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela ondernemen met de fiets. Buiten het feit dat hij hoopt een hele mooie periode te gaan beleven en veel prachtige omgevingen gaat zien, heeft hij een doel gekoppeld aan zijn tocht. Math wil namelijk zijn "steentje" bijdragen aan de nieuwe overkapping en wil middels een sponsoractie geld inzamelen voor speeltuin St. Joseph. Steun onze ere voorzitter met € 1,- per km. De totale afstand van Meerssen naar Santiago de Compostela bedraagt 2300 km. U bepaalt zelf hoeveel kilometer u Math wil sponsoren en kiest zelf u donatie. Alle donaties komen ten goede aan de speeltuin St. Joseph.

Doneer via HIER!

Uitreiking Marsna Erepenning aan Math

Op zaterdag 18 februari ontving onze ere-voorzitter de Marsna Erepenning. Math ontving deze prijs voor zijn jarenlange inzet voor diverse verenigingen binnen het Meerssense.

Toneelvereniging Animato Meerssen

Van 1990-2012 was Math Vandewall voorzitter van Toneelvereniging Animato Meerssen. De toneelvereniging organiseerde naast toneel ook andere activiteiten zoals modern en klassiek ballet en yogalessen. Eind 2019 is de toneelvereniging opgeheven.

Speeltuin Sint Joseph

Van 1997-2022 was Math Vandewall voorzitter van Speeltuin Sint Joseph in Meerssen. Onder zijn voorzitterschap zijn veel speeltoestellen vernieuwd en voldoen deze aan de nieuwe eisen van veiligheid. Hij zette zich in voor de verwerven van sponsoren en subsidies en het benaderen van vrijwilligers. Math Vandewall kan gezien worden als kartrekker van de Speeltuin. In de zomer van 2022 heeft hij de voorzittershamer doorgegeven aan zijn opvolger.

Gemeenschapshuis de Stip

Van 1997-2023 was de heer Vandewall voorzitter van gemeenschapshuis De Stip in Meerssen. Hij is steeds nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van de activiteiten en bijeenkomsten, inzet van personeel, facilitaire en het beheer. Sinds begin 2023 is er een nieuw stichtingsbestuur van De Stip. In de overgangsfase blijft de heer Vandewall betrokken bij de stichting en fungeert hij als adviseur voor het nieuwe bestuur.

CV de Aanhawwersj

In 2007 is de heer Vandewall Prins geweest van CV De Aanhawwersj. Daarna bleef hij betrokken als Auwd Prins en is hij een aantal jaren als bestuurslid actief geweest als afgevaardigde van de Oud-Prinsen. Hij neemt deel aan ziekenbezoeken, Sjampsjeutverkoop (carnavalskrant) en de ziektecollecte. Daarnaast is hij lid van de optochtcommissie en voorzitter van de optochtjury.

En nog veel meer …

Naast al deze activiteiten is Math Vandewall actief geweest als:

  • leider van Scouting Meerssen
  • koster van de kerk Sint Joseph Arbeider (meer dan 30 jaar!)
  • ophalen oud papier ten gunste van het ziekencomité van de parochie
  • raadslid gemeente Meerssen
  • actief voor buurtnetwerk Meerssen-West.

In 2010 ontving de heer Vandewall een koninklijke onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen voor zijn jarenlange inzet als raadslid van de gemeente Meerssen.

Rabo Club Support,

Op 12 oktober werd door de Rabobank een cheque overhandigt aan Charlotte van Speeltuin Sint Joseph. Dit geldbedrag hebben wij te danken aan alle leden van de Rabobank die op onze speeltuin hebben gestemd. Er wordt een bedrag van € 516,42 overgemaakt aan de speeltuin. Dit geld kunnen wij goed gebruiken voor de ontwikkeling en realisatie van een overkapping en het opknappen van de bijgebouwen.

Dank aan iedereen die op ons heeft gestemd.

Top feestweekend Speeltuin St. Joseph

75 jaar speeltuin St. Joseph, het was een schitterend weekend! Zaterdagavond trapte we af met onze receptie waar veel verenigingen, sponsoren en mensen die onze speeltuin een warm hart toedragen langskwamen. Voor Math Vandewall en Wil Penners was dit het laatste Fancy Fair weekend als bestuurslid en daarom werden beide heren in het zonnetje gezet. Math is zelfs, voor zijn jarenlange inzet, benoemd tot erevoorzitter van de speeltuin. Tenslotte heeft wethouder Bjorn Molling een gedenkboom in de speeltuin geplant. Deze boom is geplant ter nagedachtenis aan de overleden bestuursleden en oud-bestuursleden van de speeltuin. Na het officiële gedeelte was het tijd voor feest, DJ Michel en Bieske zorgde ervoor dat het een super avond was.

Zondag was het tijd voor onze wandeltocht en was de middag vooral bedoelt voor de kinderen. Naast heerlijk spelen in de speeltuin, konden de kinderen ook geschminkt worden en werden veel glittertattoos gezet ;) DJ Snaky zorgde voor lekkere muziek en onze frituur was zo goed als uitverkocht. En dan weet je dat het een TOP weekend was! We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp, sponsoren voor de donaties en alle bezoekers voor hun komst naar onze mooie speeltuin.

Marjan Brouwers-Roufs, oud- bestuurslid werd op zaterdag 17 juli 2021 in het zonnetje gezet vanwege haar jarenlange inzet voor speeltuin Sint Joseph. Marjan werd bedankt voor meer dan 30 jaar bestuurslid te zijn geweest en werd benoemd tot ere-bestuurslid van de speeltuin.