De contributie is een van de belangrijkste inkomstenbronnen , u kunt het contributiebedrag á €12,50 overmaken op NL16RABO0132697416  t.n.v. speeltuin st. Joseph of betaal in onze webshop "ONLINE TICKETS"

Middels het betalen van de contributie kunt u niet alleen de speeltuin onbeperkt bezoeken en naar hartenlust genieten van alle mooie toestellen, maar draagt u ook bij aan de ontwikkeling en het onderhoud van de speeltuin.

Indien u het bedrag liever niet wilt overmaken, u kunt de contributie zoals gewoonlijk betalen in de speeltuin, óók in 2022 kan er gepind worden!!!

NL16RABO0132697416 

t.n.v. Speeltuin st. Joseph

o.v.v. Contributie 2022, naam, adres, woonplaats

Voor scholen, BSO's, kinderdagverblijven of andere verenigingen, organisaties en stichtingen hanteren wij andere tarieven.