2e Paasdag zal speeltuin st. Joseph Meerssen voornemens zijn de poorten weer te openen. Gezien alle ontwikkelingen en regelgeving qua corona, zullen wij dit jaar niet bij u aan de deur komen om de contributiekaarten aan te bieden. Gezien dit wel een van de belangrijkste inkomsten zijn, willen wij u verzoeken om het contributiebedrag á €12,50 over te maken op NL16RABO0132697416  t.n.v. speeltuin st. Joseph of betaal in onze webshop "ONLINE TICKETS"

Middels het betalen van de contributie kunt u niet alleen de speeltuin onbeperkt bezoeken en naar hartenlust genieten van alle mooie toestellen, maar draagt u ook bij aan de ontwikkeling en het onderhoud van de speeltuin. Zo zal er na de renovatie van de glijbaan en het water- zandprettoestel een airtrampoline worden gerealiseerd. Deze vernieuwingen en verbeteringen kunnen alleen met steun van u, daarom hopen wij op de steun van vele huishoudens uit onze gemeente.

Indien u het bedrag liever niet wilt overmaken, u kunt de contributie zoals gewoonlijk betalen in de speeltuin, óók in 2021 kan er gepind worden!!!

NL16RABO0132697416 

t.n.v. Speeltuin st. Joseph

o.v.v. Contributie 2021, naam, adres, woonplaats

Voor scholen, BSO's, kinderdagverblijven of andere verenigingen, organisaties en stichtingen hanteren wij andere tarieven.